Connect with us

Business

Më 23 tetor do të mbahet ankandi i njëmbëdhjetë i letrave me vlerë për vitin 2020

Published

on

Ministria e Financave njofton se më 23 tetor 2020 do të mbahet ankandi i dymbëdhjetë për vitin 2020. Në këtë ankand, do të emetohen Obligacione me maturitet 3 vjeçar në shumën prej 25 milion euro.

“Investimi në Obligacione është investim i sigurt, i garantuar me Ligjin për Borxhin Publik, ku interesi i përcaktuar nga tregu ju garantohet për të gjithë kohëzgjatjen (3 vite) dhe është tërësisht i liruar nga tatimi.

Për detaje rreth pjesëmarrjes në ankande për blerjen e letrave me vlerë, ju lutem kontaktoni ndonjërën nga Bankat Komerciale që operojnë në Republikën e Kosovës”, thuhet në njoftim. 

Alsat